Y-Blokka

Y-Blokka

Y-blokka er historie. Fotograf Katja Høst fulgte byggets siste år med kameraet sitt. Vi får i boken presenter rundt 60 fotografier av Y-blokkens forfall etter terroren i 2011. Boken har 4 essays som konsentrerer seg om å fortelle om arkitekturen, kunsten og det historiske bakteppet rundt dette ikoniske bygget. Tone Hansen skriver i forordet: Tekstene i denne boken er ingen nøytral oppsummering av en historisk hendelse. De beskriver snarere tapet vi har sett utspille seg, mens fotografiene gir en visuell dokumentasjon som bidrar til å erindre. Boken inneholder også tekstene på engelsk.

Fotografier av Katja Høst
Forord: Tone Hansen
Forfattere: Jan, Digerud, Kjetil A. Jakobsen, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Line Ulekleiv
Redaktør: Inger Schjoldager
Grafisk design: Rune Døli /Modest
Lagerstatus:
På lager
449,-
449,-
Merke Orefeus Publishing