PLNTY 1/2021: Kunst og kultur i skolen

PLNTY 1/2021: Kunst og kultur i skolen

Magasin

Siden 70-tallet har antallet timer med kunst og håndverk blitt redusert fra 20 prosent til 12,5 i 2021. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse. Møt den kjente professor Anne Bamford i denne utgaven side om side med kunstnerne Lotte Konow Lund og Sverre Malling – og eksperter som snakker om viktigheten av å kunne tegning eller som avslører hvor dårlig det står til med barns evne til fantasi og kreativitet.

Henie Onstads formidlingsleder Camilla Sune bidrar også med en tekst til dette nummeret.
Lagerstatus:
På lager
200,-