Hennes Form. Sonja Henie 1912–1969

Hva står igjen etter Sonja Henie i dag, hvordan forholder vi oss til henne og hvilken betydning har hun hatt? Med ulike karrierer som idrettsutøver, forretningskvinne, skuespiller, kunstsamler og mesén endte Sonja Henie opp med å legge grunnlaget for Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Norge. Mens hun levde var hennes navn en bestselgende internasjonal merkevare, hun gjorde det populært å gå på skøyter i USA og var en av Norges første og største kvinnelige kunstsamlere.

I tillegg til hva hun har etterlatt oss, legger Sonja Henies liv også et grunnlag for etiske
problemstillinger knyttet til offentligheten rundt barnestjerner som heies frem til bragder og
berømmelse langt utenfor normale proporsjoner. Slik gir fortellingen om hennes liv et godt
eksempel på hvor langt det er klokt å gå for å tekkes et publikum, enten motivasjonen er
ideell, handler om a vinne, tjene penger eller bygge sin egen merkevare.

Med foto og arkivmateriale fra Henies spektakulære liv presenterer boken ny innsikt gjennom tekster som tar utgangspunkt i det hun har etterlatt seg, nettverkene hun skapte, formene hun utfordret og museet som står igjen etter henne.

Forfattere: Gunhild Varvin (redaktør), Martine Hoff Jensen, Hasse Farstad, Erik Fenstad Langdalen, og Caroline Ugelstad. Introduksjon ved Tone Hansen.

Utgitt av Forlaget Press i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter.

Images Performed
Sonja Henie 1912–1969
What remains after Sonja Henie today, how do we relate to her and what significance has she had? In various careers as an athlete, businesswoman, actress, art collector and patron of the arts, Sonja Henie ended up laying the foundation for the Henie Onstad Kunstsenter at Høvikodden in Norway. In her lifetime her name became a best-selling international brand, she made ice skating popular in the USA and was one of Norway´s first female art collectors.

In addition to what she has left us, Sonja Henie’s life also opens the door to ethical
questions related to the public lives of child stars who are pushed towards extraordinary
achievements and fame. In this way, the story of her life offers a good example of how far it is wise to go to please an audience, no matter whether one’s motivations are idealistic, or
about winning, making money, and building a brand.

With photos and archive material from Henie´s spectacular life, the book presents new insights through texts based upon what she has left behind, the networks she created, the forms she challenged and the museum that remains after her.

Authors: Gunhild Varvin (editor), Martine Hoff Jensen, Hasse Farstad, Erik Fenstad Langdalen and Caroline Ugelstad. Introduction by Tone Hansen.

Published by Forlaget Press in collaboration with Henie Onstad Kunstsenter.
Språk
Lagerstatus:
På lager
449,-
449,-
Merke Henie Onstad